2020 är flickornas år i Malmö FF

21 Dec 2020 04:590

"Vi var igång med flickverksamhet i MFF igen, något som vi saknat sedan 2004 men nu gjort oss ”hela” igen. Det kändes som ”familjen” var samlad igen. Som att en viktig komponent för framtiden var tillbaka, om än i sin linda."

Per Ågren, sportchef MFF Ungdom.

Read more